SANDE GARDSMAT

Gå til innhold

Hovedmeny:

Velkommen til den felles nettsiden til:
Sande hønehus,Sande gardsmat og Stall Sande


Hoved aktiviteten på gården vår er melkeproduksjon basert på NRF kyr, med oppforing av alle ungdyr og innkjøp av kalver i tillegg.
Utenom det har vi:

  • Eggproduksjon i moderne hønsehus med 7500 høns

  • Salg av kalvekjøtt

  • Stallplasser til utleige

  • Sommerbeite for hest

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen